Việc tuyển dụng lao động người nước ngoài trở nên dễ hơn…

  • Blog
  • 2,286 lượt xem

외국인근로자 고용 쉬워진다…신고창구 일원화

Việc tuyển dụng lao động người nước ngoài trở nên dễ hơn…

1·2차 규제개혁회의 건의 수용…업무경력 등 구체정보 제공

Tiếp nhận kiến nghị của hội nghị cải cách quy chế. Cung cấp thông tin cụ thể , kinh nghiệm nghiệp vụ vv….

(서울=연합뉴스) 오예진 기자 = 정부는 내달 13일부터 외국인고용신고 창구 일원화 서비스를 시작한다고 18일 밝혔다.
( tin tức liên hợp =seoul) phóng viên O Ye Jin = Ngày 18/9/214 Chính phủ đã cho biết từ ngày 13 tháng sau ( tức 13/10/2014) sẽ bắt đầu dịch vụ nhất thể hoá cửa khai báo tuyển dụng lao động người Nước ngoài

 

이는 지난 3월과 이달 3일 박근혜 대통령 주재로 청와대에서 열린 규제개혁장관회의에서 외국인 고용과 관련해 신고를 받는 정부 기관이 나눠져 있어 불편하고 근로 지원자에 대한 정보가 부족하다는 민원을 해소하는 차원이다.
Vấn đề này là tâm điểm làm giải toả đi sự không hài lòng của người dân mà họ cho là thiếu thông tin về người đăng ký lao động và cảm thấy bất tiện vì cơ quan Chính phủ tiếp nhận khai báo liên quan đến tuyển dụng người nước ngoài bị chia cách tại hội nghị bộ trưởng cải cách quy chế được tổ chức ở Dinh Tổng Thống Hàn Quốc ( Nhà Xanh) do sự chủ trì của Tổng Thống Park Un Hye ngày 3 tháng này và tháng 3 năm trước.

 

국무조정실은 이날 보도자료를 내고 고용부가 근로개시 신고를, 법무부가 취업개시 신고를 따로 받았던 기존 제도를 개선, 앞으로는 양쪽 중 한 곳에만 신고해도 양 기관 모두에서 처리되도록 하겠다고 밝혔다.
Bộ phận điều chỉnh quốc vụ đã cho biết là sẽ cải thiện chế độ vốn có mà Bộ Tư Pháp đã từng nhận riêng lẻ khai báo khai trương việc làm và khai báo việc bắt đầu tuyển dụng lao động lẫn việc nộp hồ sơ báo cáo, sau này chỉ cần khai báo ở một trong hai nơi cũng có thể xử lý được tất cả tại hai cơ quan.

 

정부는 이를 위해 양 부처간 전산시스템을 연계하고, 온·오프라인 신고기관을 일원화하는 동시에 신고기한도 ‘근로개시 14일 이내’로 통일하기로 했다.
Vì vấn đề trên chính phủ đã liên kết hệ thống điện toán liên bộ hai phía và đã ra quyết định thống nhất thời hạn khai báo trong ” 14 ngày khởi đầu lao động” và đồng thời nhất thể hoá cơ quan khai báo on – off line .

 

아울러 외국인근로자에 대한 정보부족으로 원하는 인력채용에 어려움이 있다는 2차 회의 당시의 민원에 대해서도 이달 안으로 관련 법규를 개정, 지원자의 과거 업무경력이나 자격정보, 신체이상 유무, 한국어 수준 등을 추가로 제공하기로 했다.
Bên cạnh đó, Trong tháng này chính phủ đã quyết định cung cấp thêm tiêu chuẩn tiếng hàn, sức khoẻ có bình thường hay không, thông tin tư cách hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp trong quá khứ của người xin việc, cải chính pháp quy liên quan đến việc không hài lòng của người dân trong cuộc hội nghị lần 2 mà họ cho rằng đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực mà họ yêu cầu do bị thiếu thông tin về người lao động nước ngoài .

부처간 liên bộ

연계 liên kết

불법 외국인 근로자 lao động người nước ngoài bất hợp pháp

일원화 nhất thể hoá

신고창구 cửa khai báo

Nguồn: http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0007126931

Admin: Châu Thùy Trang dịch

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn