Từ vựng tiếng Hàn – Giáo trình EPS Topik phần 1

Trong chuyên mục Từ vựng tiếng Hàn giáo trình EPS Topik kỳ này, học tiếng Hàn chia sẽ đến các bạn bài học:

Từ vựng tiếng Hàn – Giáo trình EPS Topik phần 1

giáo trình EPS Topik

: hai (2)
: năm (5)
아이: trẻ con
오이: giưa chuột
우유: sữa

여우: con cáo
: vâng
: ôi chao, ái chà
: tại sao
와요: đến

위에: trên
외워요: học thuộc lòng (học thuộc bài)
모음: nguyên âm
자음: phụ âm
기본 모음: nguyên âm đơn

이중 모음: nguyên âm ghép
음가: âm tiết
순서: thứ tự viết
쓰기: viết
다음: sau

: đọc
십시오: hãy
연습: luyện tập

Có thể thấy, việc học từ vựng tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm 10 bài về ôn thi TOPIK.

Tự học tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn