[Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề “Từ vựng qua chữ – Món”

Học tiếng Hàn Quốc

 

Học tiếng Hàn qua từ vựng

Vài từ vựng qua chữ “món”

궁중요리	……….	món ăn cung đình
부식	……….	món ăn phụ
간식	……….	món ăn phụ , món giữa chừng
밤참	……….	món ăn tối
떡볶이	……….	món bánh nướng
김치찌개	……….	món canh kim chi
된장찌개	……….	món canh tương đậu
쌈	……….	món cuộn
보신탕	……….	món hầm thịt cún
생선찌개	……….	món lẩu cá
마른안주	……….	món nhậu khô

Học tiếng Hàn qua từ vựng

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn