Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Tin học”

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn chia sẽ đến các bạn bài học: Từ vựng tiếng Hàn – Chủ đề “Tin học”

 1. 소프트웨어: phần mềm
 2. 바이러스 치료제: phần mềm diệt virus
 3. 멘보트: bảng mạch chính
 4. 프로세서: bộ vi xử lí / CPU
 5. 램: RAM (bộ nhớ)
 6. 하드 디스크: ổ cứng (HDD)
 7. 녹음기: ghi âm
 8. 모니터: màn hình
 9. 액정 모니터: màn hình tinh thể lỏng
 10. 마우스: chuột
 11. 키보드: bàn phím
 12. 스피커: loa
 13. 사운트 카드: Card âm thanh
 14. DVD 라이터: Ổ DVD
 15. 프린트: Máy in
 16. 스케너: máy scan
 17. 잉크: mực in
 18. 인쇠용지: giấy in
 19. 헤드폰: tai nghe
 20. 카메라: camera
 21. 부속: phụ kiện
 22. 노트북: máy tính xách tay
 23. 보증: bảo hành
 24. 모뎀: modem
 25. 해킹: hacking
 26. 엑셀: excel
 27. 사용 설명서: bản hướng dẫn sử dụng
 28. 컴퓨터를 켜다/ 끄다: bật (mở)/ tắt máy tính
 29. 메일을 확인하다/ 체크하다: kiểm tra email
 30. 마우스를 클릭하다: nhấp chuột
 31. 파일을 열다/ 닫다: mở / đóng tập tin
 32. 파일을 복사하다: sao chép tập tin
 33. 파일을 삭제하다: xóa tập tin
 34. 파일을 저장하다: lưu tập tin
 35. 파일를 전송하다: gửi tập tin
 36. 출력하다/ 인쇄하다: in
 37. 비밀번호: mật khẩu
 38. 로그인: đăng nhập
 39. 로그아웃: thoát
 40. 홈 페이지: trang chủ
 41. 다음 페이지: trang tiếp theo
 42. 이전 페이지: trang trước
 43. 채팅: chatting
 44. 외장하드: ổ cứng gắn ngoài

Có thể thấy, việc học từ vựng tiếng Hàn về “Tin học” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn