[Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề ” Cửa hàng”

Học tiếng Hàn Quốc – Từ vựng tiếng Hàn về các loại cửa hàng

쌀가게: Cửa hàng gạo
과일가게: Cửa hàng trái cây
반찬가게: Cửa hàng thức ăn
사료가게: Cửa hàng thức ăn gia súc
사탕가게: Cửa hàng bánh kẹo
신발가게: Cửa hàng giày dép
생선가게: Cửa hàng cá
야채가게: Cửa hàng rau
비디오가게: Cửa hàng băng đĩa
장난감가게: Cửa hàng đồ chơi
셀프서비스식 가게: Cửa hàng tự phục vụ
골동품가게: Cửa hàng đồ cổ
가게를 열다: Mở cửa hàng
가게를 보다: Trông nom cửa hàng
가게를 닫다: Đóng cửa hàng
가게를 하다: Bán cửa hàng
가게 주인: Chủ cửa hàng
가게를 기웃거리다: Nhìn vào cửa hàng
가게를 들여다보다: Ghé vào cửa hàng
손님 없는 가게: Cửa hàng vắng khách
길목에 있는 가게: Cửa hàng ở góc rẽ
모퉁이의 가게: Cửa hàng chỗ khúc quẹo
구멍가게: Cửa hiệu nhỏ.

 

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn