Tìm hiểu về kỳ thi Topik của người Hàn

1. TOPIK là gì?

TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험 (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn – 韓國語能力試驗 TOPIK; Test of Proficiency in Korean). Tên gọi này được dùng để phân biệt với cuộc thi KBS 한국어능력시험, là cuộc thi năng lực tiếng Hàn dành cho đối tượng là người Hàn Quốc. Kỳ thi TOPIK do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hàng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.

2. Thời gian thi như thế nào?

Bình quân, một năm được tổ chức 4 đợt thi trong nước. Với nước ngoài, và đặc biệt là tại Việt Nam, thì thường có hai kỳ thi vào tháng 4 và tháng 9 hằng năm. Sẽ có thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận cụ thể khi có thông báo lịch thi.

3. TOPIK được chia làm các cấp độ như thế nào?

Trước đây, các cuộc thi năng lực tiếng Hàn TOPIK được phân loại thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp với 6 cấp đánh giá.

 • Sơ cấp : cấp 1, 2
 • Trung cấp: cấp 3, 4
 • Cao cấp: cấp 5, 6

Đánh giá năng lực thí sinh trên 4 lĩnh vực: Từ vựng – ngữ pháp, Viết, Nghe, Đọc như sau:

 • Từ vựng- Ngữ pháp어휘·문법: 30 câu
 • Viết 쓰기: 30 câu, Trong lĩnh vực này, thí sinh còn phải viết một bài luận với yêu cầu về giới hạn ký tự: sơ cấp 150-300 ký tự, trung cấp 400~600 ký tự, cao cấp 700~800 ký tự.
 • Nghe듣기, 30 câu
 • Đọc hiểu 읽기: 30 câu

Mỗi lĩnh vực này có thang điểm 100 và điểm tối đa cho mỗi kỳ thi là 400 điểm.

 • Thi theo hình thức trắc nghiệm, đánh dấu chọn đáp án 1 trong 4 đáp án có sẵn
 • Có 2 loại đề thi A và B, có trật tự bố trí khác nhau.
 • Tổng thời gian thi là 3 tiếng đồng hồ, có và có thể không có nghỉ giải lao.

Bắt đầu từ cuộc thi TOPIK lần thứ 35 tiến hành vào ngày 20/7/2014, cuộc thi đã bỏ đi lĩnh vực Từ vựng- Ngữ pháp. Viện Giáo dục Quốc tế Hàn Quốc cho biết, việc đánh giá cấp bậc sẽ được phân loại thành TOPIK I (cấp 1-2) và TOPIK II (cấp 3-6). TOPIK I có số câu hỏi trong đề thi Đọc là 40 câu, đề thi Nghe là 30 câu. TOPIK II có số câu hỏi trong đề thi Đọc là 50 câu, đề thi Nghe là 50 câu.

Đề thi Viết chỉ dành riêng cho TOPIK II sẽ có 4 câu trong đó câu 1-2 là các câu điền cụm từ hay câu văn thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp. Câu 3-4 là các bài luận chủ quan, yêu cầu thể hiện tính logic và năng lực ngữ pháp dựa trên các chủ đề liên quan đến cuộc sống nói chung.

Thang điểm chấm cho TOPIK I cũng được điều chỉnh là 200 điểm và thang điểm cho TOPIK II là 300 điểm. Đồng thời, cuộc thi mới cũng sẽ bãi bỏ chế độ điểm liệt cho từng môn như trước đây. Thời gian thi của TOPIK I là 100 phút, TOPIK II là 180 phút.

Thang điểm cho từng cấp:

 • Cấp 1: trên 80 điểm
 • Cấp 2: trên 140 điểm
 • Cấp 3: trên 120 điểm
 • Cấp 4: trên 150 điểm
 • Cấp 5: trên 190 điểm
 • Cấp 6: trên 230 điểm

4. Hồ sơ đăng ký gồm:

 1. Giấy đăng ký dự thi sẽ được cấp tại Trường Hàn Quốc
 2. 02 tấm ảnh 3×4 (cho một cấp thi, thi 2 cấp thì 4 tấm)
 3. 01 giấy CMND photo (không cần công chứng)

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KỲ THI TOPIK NĂM 2015

Trong năm 2015 Sẽ có 4 đợt thi vào tháng 3, tháng 4, tháng 10, tháng 11 nên. Đợt tháng 3 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 19/1/2015- 25/1/2015 và thi vào ngày 22/3/2015. Bạn nào không kịp đăng ký hồ sơ thi đợt tháng 3 có thể đăng ký thi vào đợt tháng 4/2015.

Học tiếng Hàn trực tuyến qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn