Tiếng hàn sơ cấp – Giáo trình SNU 한국어2 : Bài 24

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình SNU tiếng Hàn sơ cấp 2 한국어2 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 24:  SNU 한국어2- 24과 청소를 다하고 나서 낮잠이나 자려고 해요​

24과 청소를 다하고 나서 낮잠이나 자려고 해요​
Sau khi dọn dẹp xong, tôi dự định sẽ chợp mắt một lát.

발음:

1.대학로[대항노]
2.사물놀이[사물로리] Chủng loại âm nhạc dân gian Hàn Quốc, do 4 người, mỗi người cầm một loại nhạc cụ như chiêng, trống, vv. cùng hòa tấu.

문법:

1. V-고 나서: after having completed V​
Sau khi một hành động kết thúc, hành động khác tiếp tục

세수를 하고 나서 아침을 먹습니다
Tôi rửa mặt rồi ăn sáng

영화를 보고 나서 다방에 갔습니다
Sau khi xem phim xong tôi đã đến quán quán cà phê.
다방:  Phòng trà, quán cà phê.

설명을 듣고 나서 모르면 질문하세요
Nghe giải thích xong nếu ai không hiểu thì hỏi nhé

2. N (이)나: N or whatever​
Chọn cái N hoặc cái gì cũng được

점심에 라면이나 먹으려고 해요
Tôi nghĩ tôi sẽ ăn trưa bằng mì gói  (hoặc 1 món khác cũng không sao)

일요일에 영화나 보러 갑니다
Tôi định chủ nhật đi xem phim (hoặc đi đâu đó cũng được )

시간이 있으면 차나 한잔 합시다
Nếu có thời gian thì đi uống cà phê với tôi (hay làm một cái gì khác)

3. V-거나 V : V or V​
Hành động A hoặc B ​

아침에 버스를 타거나 지하철을 타요
Buổi sáng tôi đi xe bus hoặc đi tàu điện

일요일엔 무엇을 합니까?
낮잠을 자거나 영화를 봐요
Chủ nhật bạn sẽ làm gì?
Tôi sẽ ngủ trưa hoặc xem phim

어휘와 표현

1. 마음대로: theo nguyện vọng,mong muốn

무엇을 먹을까요?
마음대로 드세요
Ăn gì đây?
Tùy ý mà ăn

이 가방을 살까요?
마음대로 하세요
Mua túi sách này nhé?
Thích thì mua đi

마음대로 밖에 나가면 안돼요
Không được tùy tiện thích thì ra ngoài

다른 사람 물건은 마음대로 쓰지마세요
Không được tự ý dùng đồ của người khác.

2. 쓰다: to use, ​dùng, sử dụng (1) hoặc nghĩa khác là viết (2)

교실에서 어느 나라 말을 씁니까?
한국말만 써요
Ở lớp dùng ngôn ngữ nước nào?
Chỉ dùng tiếng Hàn thôi.

어제 시장에 가서 돈을 다 썼어요
Hôm qua đi chợ tiêu hết tiền

볼펜으로 쓰세요
Hãy viết bằng bút bi

편지를 써서 부쳤어요
Tôi viết thư gửi đi rồi

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn sơ cấp qua giáo trình SNU đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn