Tiếng hàn sơ cấp – Giáo trình SNU 한국어2 : Bài 13

Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình tiếng Hàn sơ cấp 2 한국어2 của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 13: Giáo trình SNU 한국어2- 13과 집 찾기 어려웠지요?

13과 집 찾기 어려웠지요?​
Tìm nhà chắc là khó lắm nhỉ

발음

1.꽃을 [꼬츨]
2.놓으면 [노으면]

문법:

1. V-기(가)A
Ngữ pháp: Động từ +기 = Danh động từ

지하철 타기가 불편합니다
Việc đi tàu điện ngầm thì bất tiện

한국말 발음하기가 어렵지요?
Việc phát âm tiếng Hàn khó chứ?

읽기가 쉬워요
Môn đọc thì dễ

2. N(이)라서: vì cái gì đó

아파트라서 쉽게 찾았어요
Vì là chung cư nên dễ tìm

음이라서 잘 몰라요
Vì là lần đầu nên không biết

방학이라서 학교에 학생들이 없군요
Vì là kỉ nghỉ nên trường không có học sinh nào

3. V-아도/어도 괜찮다[되다]: Làm gì đó có được không?

담배를 피워도 돼요? 네, 피워도 돼요
Hút thuốc có sao không? Không sao.

지하철을 타도 괜찮아요?
네, 지하철을 타도 괜찮아요
Đi bằng tàu điện không sao chứ ?
Vâng,không sao

4. 별로 A/V-지 않다: chỉ mức độ không nhiều lắm

발음이 별로 좋지 않아요
Phát âm không tốt lắm

오늘은 별로 덥지 않군요
Hôm nay không nóng lắm

저는 책을 별로 읽지 않습니다
Tôi không đọc sách nhiều lắm

5. 알겠어요(알겠습니다): Đã hiểu, đã rõ, biết rồi

내일 아침에 일찍 오세요.
알겠습니다
Sáng ngày mai đến sớm nhé .
Vâng biết rồi

2호선을 타야 해요.
잘 알겠습니다
Phải đi đường tàu số 2.
Vâng,tôi biết

어휘와 표현

1. N을/를 (N 에) 놓다:
Đặt để đồ vật tại vị trí nào đó

가방을 여기에 놓으세요
Hãy để túi xách ở đây

식탁 위에 그릇을 놓았습니다
Tôi đã để bát trên bàn

복사기 위에 무거운 것을 놓지 마세요
Đừng để đồ nặng lên máy pho to

2. 그냥 V:
Chỉ (làm một việc gì đó duy nhất )

선물을 사지 말고 그냥 오세요
Đừng mua quà, chỉ đến thôi.

책을 안 보고 그냥 말하겠어요
Tôi sẽ nói mà không nhìn sách

머리가 아파서 그냔 집으로 왔어요
Vì đau đầu nên tôi đã về nhà thôi.

3. 먼저 V
Làm gì trước tiên

먼저 들어 가세요
Bạn vào nhà trước đi

아침에 일어나서 제일 먼저 뭘해요?
Buổi sáng thức dậy làm gì đầu tiên?

**N 보다 먼저 V: V before N
So sánh danh từ, làm trước việc gì đó

선생님께서 학생들보다 만저 오셨습니다
giáo viên đến trước học sinh

**나중에: Sau này, lát sau

나는 나중에 가겠어요
Tôi sẽ đến sau

학생들이 나중에 왔어요
Học sinh đã đến sau đó

4. 배(가) 부르다
No bụng

배가 불러서 더 못 먹겠어요
Tôi no rồi nên không ăn nữa đâu.

많이 먹어서 배가 부러요
Ăn nhiều quá nên no bụng.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn