Tiếng Hàn qua truyện tranh – “Truyện con rắn – 뱀에 관한 이야기”

Trong chuyên mục tiếng Hàn qua truyện tranh kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn qua truyện tranh – “Truyện con rắn – 뱀에 관한 이야기”

Có con rắn lục con hỏi rắn lục mẹ:
아들 살모사가 엄마살모사에게 물었다.

Mẹ ơi ! Nọc rắn lục nhà mình có độc không mẹ?
엄마! 내 몸에 독이 있어??

Sao con lại hỏi thế?
왜 그런건 물어?

Vì hồi nãy đang ăn cơm, con lỡ cắn nhằm lưỡi của mình rồi !
왜냐하면, 내가 밥먹는동안 실수로 혓바닥을 깨물었을까봐^^;;

[단어정리]

con rắn : 뱀
con rắn lục : 독사, 살모사
~ơi! : ~를 부를 때 쓰는 말
mẹ ơi ! : 엄마~!
sao : 왜 (주로 의문문에 쓰인다)
vì : 왜냐하면 ~ 때문이다
lỡ : 실수로 ~ 하다
cắn : 물다, 깨물다
mình : 나 자신을 칭할때 쓰는 말
ăn cơm : 밥을 먹다

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn qua truyện tranh về “Chuyện con rắn” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tham khảo mẫu truyện khác:

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn