Tiếng Hàn giao tiếp – “Quốc Gia – Quốc Tịch”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Tiếng Hàn giao tiếp về “Quốc Gia -Quốc Tịch”

Khi bạn muốn biết quốc tịch của một người nào đó, bạn có thể hỏi họ: “Bạn là người nước nào” câu này trong tiếng Hàn Quốc là 어느 나라 사람입니까?

Khi ai đó hỏi bạn,” Bạn là người nước nào “. Bạn có thể trả lời theo mẫu câu sau: (저는) + tên quốc gia +사람입니다. Trong câu này chúng ta có thể bỏ từ 저는 mà không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu Khi muốn nói rằng “Tôi là người Hàn Quốc Các bạn nói 저는 한국사람입니다.

Còn nếu muốn giới thiệu “Tôi là người Việt Nam” 저는 베트남 사람입니다

Câu hỏi:

어느나라말을하세요?
Bạn nói tiếng gì?

어느나라사람입니까?
Bạn là người nước nào?

어느나라에서왔습니까?
Bạn đến từ đâu?

어느도시출신이에요?
Thành phố nào?

에저태어나고자랐습니까?
Bạn sinh ra va lớn lên ở đâu ?

베뜨남에가본적이있어요?
Bạn đã bao giờ đến Việt Nam chưa?

당신은어느나라사람입니까 ?
Bạn là người nước nào ?

어디에서오셨습니까?
Bạn đến từ nước nào ?

당신은베트남사람입니까 ?
Bạn là người việt Nam phải không?

김유성는한국사람입니까 ?
Kim Yu Seong là người Hàn phải không?

훅시한국분이세요 ?
Bạn là người Hàn Quốc phải không ?

뭘하러한국에가십니까 ?
Bạn đến Hàn Quốc làm gì ?

Trả lời:

저는한국말을하세요
Tôi nói tiếng Hàn Quốc .

저는베트남사람입니다 .
Tôi là người Việt Nam .

저는미국에서왔습니다 .
Tôi đến từ nước Mĩ .

저는서울도시출신이에요.
Tôi đến từ Seoul .

아님니다,베뜨남에가본적이없어요 .
Không.tôi chưa đến Việt Nam

저는중국에서왔습니다 .
Tôi đến từ Trung Quốc .

아니오 .저는일본사람입니다 .
Không ,Tôi là người Nhật Bản .

예,저는베트남사람입니다 .
Vâng ,tôi là người Việt Nam .

네,김유성는한국사남입니다 .
Vâng kimyuseong là người Hàn Quốc .

네 ,한국사람인데요
Vâng tôi là người Hàn .

그는한국사람인데베트남에서태어났어요 .
Anh ấy là người Hàn nhưng sinh ra tại Việt nam .

부머님도한국사람입니다 .
Ba má anh ấy đều là người Hàn .

여행하러갑니다 .
Tôi đến để du lịch .

친구는베트남에투자해서방문하러왔어요.
Bạn tôi đầu tư tại Việt nam.tôi đến đây thăm anh ấy

Có thể thấy, việc học giao tiếp về “Quốc Gia – Quốc Tịch” bằng tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn