[Tiếng Hàn giao tiếp] – Lời nói giao tiếp tự nhiên hàng ngày!

Lời nói tự nhiên hàng ngày, ngắn gọn dễ truyền đạt với người nghe!

아니오 .....Không phải
안되요.....Không được
네,그렇습니다.....Vâng,đúng như vậy
아니오,그렇습니다.....Không ,không đúng như vậy
좋아요.....Tốt
됐어요.....Được rồi,xong rồi,thôi
아직 안되요.....Chưa được
알겠습니다.....Tôi hiểu rồi
저는 이해 한수없어요.....Tôi không hiểu được
알았어요.....Tôi biết rồi
나는 몰라요.....Tôi không biết
미안 해요 [죄송 합니다,,실레 합니다] .....Xin lỗi
괜찮 습니다.....Không sao,không có gì
고맙 습니다 [감사 합니다] .....Cảm ơn
저는 시간이 없어요.....Tôi không có thời gian
저는 어제 왔어요.....Tôi tới đây hôm qua 
이분이 저의 사장님 입니다.....Người này là giám đốc của tôi
저는 술을 안마셔요.....Tôi không uống rượu
저는 맥주를 마시 좋아요.....Tôi thích uống bia
맛있 습니다.....Ngon lắm
그일이 저는 못해요.....Việc đó tôi không làm được
저는 내일 가겠습니다.....Ngày mai tôi sẽ đi
저는 그분을 만났어요.....Tôi đã gặp anh ta

 

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn