[Tiếng Hàn giao tiếp] – Lời chúc năm mới

이번해에는 하는일마다 잘 되길바랍니다! 모든것이 작년보다 나아지는 해가되고 무엇보다도 건강한 한해가되시길 바랍니다!

Năm nay, tôi hy vọng sẽ tốt hơn mỗi ngày! Tất cả mọi thứ là tốt hơn so với năm ngoái, và trên tất cả, chúng tôi chúc bạn một năm khỏe mạnh!
새해 복 많이 받으세요 지난해보다 더더 건강하셔야 되구요 지난해보다 더더 행복하셔야되구요 지난해보다 더더 부자되세요

Nhưng lời chúc tốt đẹp cho năm mới hạnh phúc. Chúc khỏe mạnh hơn so với năm ngoái,Hạnh phúc hơn so với năm ngoái, và là người giàu có hơn so với năm ngoái.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn