[Tiếng Hàn giao tiếp] – “Khen Ngợi”

1 .Được khen:

당신은친절하군요

Bạn là người tốt bụng

당신은사랑스러워요

Bạn là người dễ thương

그넣게말해서고마워요

cảm ơn Bạn đã nói như vậy

당산의칭찬이아주귀합니다

Lời khen của bạn thật quý hóa

당신은그것을좋아하는것보니까가뻐요 .

Tôi mừng vì bạn thích nó

고맙습니다저도그게좋아해요.

Cám ơn bạn .Tôi cũng thích nó.

 

2.Khen quần áo dáng vẻ của ai đó :

오늘아침에입은옷이예쁘군요 !

Sáng nay bạn mặc đẹp quá

그래요 ?설날이니까요 .

Vậy hả ,Tết mà.

과찬했습니다 .당신도에쁘군요 .

Bạn qua khen rồi .Trông bạn cũng rất xinh

눈이정말여뻐요김저는그푸른색을본적이이없어요.

Chị có đôi mắt thật đẹp,Kim .Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái màu xanh rực rỡ đó.

아주좋아졌글요.김살이많이빠졌어요 .

Chị trông khá quá .Đã bớt mập một chút rồi.

당신의새로운머리모양이아주좋아요.김

Kiểu tóc mới của chị thật tuyệt ,Kim

 

3.Khen tài năng của ai đó:

저는당신이기티를잘치는지를몰랐어요.김당신의노래가아주좋아요.

Tôi không biết bạn chơi Ghita giỏi vậy.kim Bài hát của bạn thật là hay.

고마워요 .당신을그를좋아해서기뻐요.

Cám ơn.Tôi vui vì thấy bạn thích nó.

김당신이알고있는대로당신의영어실력이여기에서공부하고있는다른사람

보다더잘해요.

Bạn biết đấy Kim Tiếng anh của bạn khá hơn so với các bạn ở đây.

재민고마워요.하지만저는그렇게잘못해요.

Cảm ơn jae min nhưng thật ra tôi đâu có khá như vậy

 

4.Chúc mừng thành quả của ai:

새로운직외에오르게되서축하합니다.김성말가치있어요 .

Chúc mừng vào chức vụ mới Kim !chị thật xứng đáng .

방청소를참잘한네요 .김아주깨끗합니다.

Bạn làm phòng khá quá .kim ,Tôi chưa bao giờ thấy nó sạch như vậy

오천만네요.단신을돕게되서기뻐요 .

Ồ có gì đâu .Tôi mừng vì đã giúp được bạn.

 

5.Khen ai có vật sở hữu đẹp:

당신의새옷이참예뻐요 .

Áo mới của Bạn rất đẹp

제누나한테서생일선물로받았어요

Chị tôi đã làm khi sinh nhật tôi đấy.

저에게당신의시계를좀보여주세요 .

Cho tôi xem đồng hồ của chị giây lát

정말예뻐요 .어디에서샀어요 ?

Nó đẹp thật đấy ! chị mua nó ở đâu.

아님니다 .저는직년에서울에서았어요 .

Không ,Tôi mua nó ở Seoul từ năm ngoái rồi.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn