[Tiếng Hàn giao tiếp] – Hội thoại “Ở cửa hàng Cafe”

MiSeo và JiHun ở cửa hàng Cafe và Minseo muốn có Patbingsu.

지훈:뭐 마실래?
민서:아이스 커피 ,아니팥빙수 먹을래.
지훈: 팥빙수?
JiHun đang chú ý tới người bồi bàn.
지훈: 여기요 !
Người bồi bàn đến.
157
지훈 :팥빙수 돼요 ?
종업원:잠시만요 .
Người bồi bàn quay lại .
종업원:죄송합니다 .손님 .오늘은 팥빙수가 안됩니다 .
민서:음…그럼 아이스 커피 주세요 .
지훈:저도 같은 걸로 주세요 .
종업원:아이스 커피 두 잔이요 .알겠습니다 .

Từ vựng

-뭐 :Cái gì
-마실래:Sẽ uống
-아이스커피:Cà phê đá
-먹을래?:Sẽ ăn
-팥빙수:Kem( có đậu đỏ)
-여기요:Ở đây
-돼요 :Được không?
-잠시만요 :Đợi một lát
-죄송합니다.Xin lỗi
-손님:Khách hàng
오늘은:Hôm nay
-안 뵙니다 :Không thể(phục vụ)
-그럼:Vậy thì
-주세요 :Làm ơn đưa cho tôi
-저도 :Tôi cũng

-같은 걸로 :같은 Giống nhau+걸(것) Nghĩ 로 Chút ít

두 잔:Hai tách
-이요 :Kết thúc đuôi lễ phép
-알겠습니다 :Okay.

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn