[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Thư trả lời khách hàng”

– Về cơ bản phần sân vườn tồn trọng thiết kế cũ của ABC Vina, hiện giờ còn phần sân vườn quanh nhà thép đề nghị đơn vị thiết kế hoàn thiện nốt phần bản vẽ theo hiện trạng thực.

기본적으로 ABC Vina의 설계 도면에 따라 시공했는데 다음과 같이 빌라(스틸 하우스) 주변에 있는 정원의 나머지 설계 도면 을 빨리 완료해서 공급해 주시기 바랍니다.

+ Hoàn thiện chi tiết phần bồn hoa phía trước nhà bếp cạnh khu WC (chiều cao tường xây, chi tiết bồn hoa)

WC구역옆에 있는 주방앞에 꽃밭이 설계 도면 완료 ( 벽높이, 꽃밭이 상세 도면)

+ Hoàn thiện chi tiết phần bể tràn trước phòng cafe nhà thép.

빌라 커피숍앞 물 댕크( water tank) 상세 설계 도면 완료

+ Hoàn thiện chi tiết phần sân bán cafe quanh hồ (chi tiết ngăn chia không gian với khu nhà)

호수 주변 커피 판매구역 상세 설계 도면 완료.

+ Hoàn thiện chi tiết phần sân và cổng nhà thép (theo phương án không tôn nền sân trước khu nhà thép và phương án tôn nền sân trước khu nhà thép theo thiết kế sân vườn hiện tại).

게이트와 마당의 빌라 상세 설계 도면 완료( 빌라 앞 마당 바닥 레벨 높이는 방안과 높이지 않는 방안 두 개 완료)

+ Nghiên cứu cổng khu sân vườn bố trí khu treo biển tên khu và cổng tự động như đã làm

저 번에 토론했던 것처럼 정원의 자동 게이트, 명판 매달리는 위치와 게이트 배치

– Hoàn thiện mặt bằng thiết kế dựa theo hiện trạng nhà thép hiện tại và theo các điều khoản của hợp đồng đã ký (đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu nên 2 phương án tối ưu).

체결된 계약서의 항목에 맞고 기존 빌라 상태에 의해 설계 평면도 완료( 컨설턴트께 최선 방안 두 개를 연구해서 제출해 주시가 바랍니다)

– Thiết kế hoàn thiện dựng phối cảnh mặt tiền và xử lý mái khu phụ phía sau nhà (đề nghị đơn vị tư vấn cho 2 phương án mặt tiền).

빌라 뒤쪽 WC구역 지붕 처리, 정면 투시도 완료(컨설턴트께 정면 방안를 두 개 공급해 주시기 바랍니다)

– Trước mắt hoàn thiện chi tiết thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công khu cafe phía đầu nhà thép (chú ý phần nhô ra 1,6m có cần thiết không và sử lý kết cấu cũng như mái nếu có nhô ra).

우선 비라 커피숍의 세부 설계 도면 완료 .( 1.6m의 돌출부 필요 없는 지 필요 있는지 확인, 돌출부가 있으면 구조 및 지붕 처리 방안 제출)

3. Phần bar cafe và khu ăn sáng:

커피 바 및 아침 식사 공간 부분:

– Hoàn thiện chi tiết thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công phần trần hành lang (chiều cao rèm, kích thước nan gỗ)

복도 천장 세부 설계 도면 완료( 드롭 커튼의 높이, 나무 쐐기 크기)

– Hoàn thiện chi tiết phần mái nan gỗ trước khu phòng VIP, nghiên cứu phương án đóng trần gỗ phẳng như khu bar xem có hợp lý hơn không.

VIP 실 앞 나무 쐐기 지붕 상세 완료, 바 구역처럼 나무 천장 시공 방안 연구)

– Hoàn thiện chi tiết thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công điện, nước, trần, nội thất …phòng Cafe và khu bar theo đúng hiện trạng, và các điều khoản của hợp đồng 09.

09 계약서 항목,위지 에 따라 바구역, 커피숍 , 실내, 천장, 수도, 전기등의 세부 시공 도면 완료.

– Hoàn thiện bản vẽ chi tiết thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công phần trần, nội thất, điện, nước, khu bếp, khu bán hàng ăn sáng, và khu nhà Nhật.

Nhat 하우스, 아침 식사 공간, 주방, 실내, 천장, 수도, 전기등의 세부 시공 도면 완료.

– Đề nghị các nghiên cứu đơn vị tư vấn cho 2 phương án tối ưu theo nghiên cứu của đơn vị

컨설턴트께 잘 연구해서 최적 방안을 두 개 잘 연구해서 공급해 주시기 바랍니다.

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn