[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Tạm biệt, hẹn gặp lại”

**Nếu bạn nhớ  안녕하세요 đó là điều tuyệt vời, Và thậm chí nếu bạn còn nhớ  “안녕” trong cụm từ  안녕하세요 có nghĩa là “tốt, khỏe” thì sẽ rất tuyệt vời.안녕 = bình yên, tốt, khỏe

Và trong tiếng Hàn, khi bạn nói “tạm biệt” trong ngôn ngữ trang trọng của tiếng Hàn, 존댓말, có 2 thành ngữ và cả 2 câu thành ngữ này đều có từ  안녕 trong nó.

Một cái là dành cho người đi nói

Và cái còn lại là dành cho người ở lại nói

Nếu bạn chuẩn bị rời khỏi, và một người khác là (người mà sẽ ở lại) bạn có thể nói:

안녕히계세요.

Nếu bạn là người ở lại và người khác là người chuẩn bị rời khỏi thì bạn sẽ nói:

안녕히가세요.

Bây giờ, bạn không cần lo lắng nghĩa đen của 2 câu thành ngữ trên là gì và chỉ cần học thuộc chúng, nhưng nếu bạn thật sự tò mò và nếu nó bắt buộc phải dịch, thì nó được dịch như sau:

안녕히계세요. = hãy ở lại bình yên nhé

안녕히가세요. = Thượng lộ bình an

** Đây là 1 cái mẹo từ Hyunwoo muốn gởi đến các bạn:

Hầu hết khi người Hàn họ nói  안녕하세요,  안녕히계세요 or 안녕히가세요, họ thường không phát âm rõ từng chữ một cho chúng ta, bạn có thể sẽ nghe thấy mỗi phần kết thúc câu như  “세요”.

Vì thế, để bạn có thể phát âm chuẩn hơn và trả lời đúng chính xác thì bạn chỉ cần nói “세요” [se-yo]. Trong tất cả các trường hợp chào tạm biệt => An toàn nhất.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn