[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Giờ hẹn “

I. Hội thoại : 

경림 : 지금 몇 시예요? 
희연 : 10시 20분이에요. 
경림 : 몇 시에 약속이 있어요? 
희연 : 오후 1시에 약속이 있어요. 
경림 : 저녁 몇 시에 들어와요? 
희연 : 8시에 들어와요.

Dịch hội thoại : 

Kyong Rim : Bây giờ là mấy giờ rồi? 
Hiền : Mười giờ hai mươi 
Kyong Rim : Bạn có hẹn lúc mấy giờ? 
Hiền : Mình có hẹn lúc 1 giờ chiều. 
Kyong Rim : Tối nay mấy giờ bạn về? 
Hiền : 8 giờ mình về.

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn