[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Các câu hỏi chỉ nguyên nhân”

왜? – Tại sao?/Vì sao?

왜 + 무엇을 했어요?

Dùng trong trường hợp bạn muốn hỏi về nguyên nhân của một hành động, sự vật, sự việc nào đó.

**왜 베트남어를 공부하세요?=>Tại sao anh học tiếng Việt?

**왜 그여자가 울었어요?=>Tại sao cô ấy khóc?

**왜 늦게 왔어요?=>Tại sao anh đến muộn?

**왜 여러분을 서로 싸웠어요?=>Tại sao các em ấy đánh nhau?

**왜 그들이 헤어졌어요?=>Tại sao họ chia tay?

** 왜 늦게 왔어?=>Tại sao đến trễ?

**왜 웃어?=>Tại sao cười?

** 왜 나한테 전화를 안 했어?=>Tại sao anh không gọi điện cho em?

** 왜 그렇게 생각하세요?=>Tại sao anh lại nghĩ như thế?

**왜 안 드세요?=>Tại sao anh không ăn?

Hỗ trợ học Hán Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn