Tiếng Hàn giao tiếp – “Cách xưng hô với mọi người”

-Nếu bạn biết rõ tước vị của người đang giao tiếp với bạn thì hãy gọi tước vị (địa vị xã hội )+ đuôi 님 để thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi.

Ví dụ:

사장님 :Chủ tịch
김 회장님 :Chủ tịch Kim
교수님 :Giáo sư
석사님 :Thạc sĩ
박사 님 :Tiến sĩ
사장 님 :Giám đốc.

-Nếu bạn chưa biết tước vị mà người đó lớn tuổi hơn thì hãy gọi là 선생님 nghĩa là tiên sinh hoặc thầy giáo .
-Trong gia đình có nhiều cách gọi qua cách gọi có thể biết được chính xác giới tính của người đang nói .

Ví dụ:

형님 :Em trai gọi anh
오빠 Em gái gọi anh
언니 Em gái gọi chị
누나 Em trai gọi chị

-Tuy nhiên 동생 dùng cho cả em trai và gái 남동생(em trai) 여동생 (em gái )

-Vợ chồng xưng hô là 여보 nghĩa là mình (hoặc cưng).Vợ ông Kim sẽ được gọi là 김생님 사모님 .

Xưng hô với người không rõ địa vị hoặc những người làm việc ở quán Bar

-Một phụ nữ trẻ được gọi bằng cách thêm 양 sau họ (김 양 ) hoặc 아가씨 (cũng có nghĩa là tiểu thư).

-Một người đàn ông trẻ được gọi bằng cách thêm 군 vào sau họ (김군) hoặc 이저씨 .

Cách gọi 아저씨 & 아가씨 tạo một cảm giác thân mật .trong tình huống thực tế hay dùng cách gọi này .

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn