Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 05 “Hình như..”

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn  V/A~(ㄴ/는/(으)ㄹ) 것 같다/듯 하다 (Hình như…)

1. 드디어 봄이 온 듯 해요.
Cuối cùng thì hình như mùa xuân đã đến.

2. 그 분은 매일 아침 커피를 마시는 듯 해요.
Hình như sáng nào anh ấy cũng uống cà-phê.

3. 내일 한국에서 손님이 한 분 오실 듯 해요.
Ngày mai hình như có một vị khách từ Hàn-Quốc đến.

4. 오늘 아참에 바람이 몹시 분 듯 해요.
Hình như sáng nay gió thổi mạnh lắm.

5. 그 분이 미국 사람인 것 같았어요.
Anh ấy hình như là người Mỹ.

6. 그 책이 좀 비싼 것 같아요.
Cuốn sách đó hình như hơi đắt.

7. 밤 사이에 비가 온 것 같아요.
Hình như đêm qua trời mưa.

8. 저 분을 전에 어디서 본 것 같아요.
Hình như tôi đã gặp anh ấy ở đâu đó trước đây rồi.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn