Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 02 “đang trên đường đi/về…thì”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản mẫu câu 2: …(에/에서) 가는/오는 길에 (đang trên đường đi/về…thì)

1. 시장에 가는 길에 김 선생을 만났어요. 
Trên đường đi chợ tôi đã gặp ông Kim.
2. 도서관에서 오는 길에 뭣을 보셨어요?
Trên đường từ thư viện về anh đã thấy gì ạ?
3. 식당에 가는 길에 김 선생님 댁에 들를까요?
Trên đường đến nhà hàng chúng ta ghé qua nhà thầy Kim nhé?
4. 은행에서 집에 오는 길에 꽃가게에 들렸어요.
Trên đường từ ngân hàng về nhà tôi đã ghé qua cửa hàng hoa.
5. 병원에서 오시는 길에 누구를 만나셨어요?
Trên đường từ bệnh-viện về anh đã gặp ai ạ?

Bài tập 1: Hãy dịch các câu sau đây ra tiếng Việt

  1. 집에 가는 길에 책을 살까요?

Trên đường về nhà chúng ta mua sách nhé?

Bài tập 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Hàn
1. Có phải anh đang trên đường tới sân bay không?
공항에 가는 길이세요?2. Không, tôi đang trên đường tới văn phòng.
아니오, 사무실에 가는 길이에요.3. Chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện.
우리 병원에 가는 길이에요.4. Anh có thể gửi giúp bức thư này cho tôi trên đường tới trường được không?
학교에 가는 길에 이 편지를 보내 주세요!5. Trên đường đi hãy ghé vào cửa hàng bách hóa.
가는 길에 백화점에 들르세요!

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn