Tiếng Hàn Cơ Bản – Bài 13: Một số câu cơ bản trong tiếng Hàn

Trong chuyên mục tiếng Hàn cơ bản kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: “Bài 13: Một số câu cơ bản trong tiếng Hàn”.

1. 네 (예) Vâng, đúng

2. 아니요. không phải

3. 김선생님, 안녕하세요? thầy có khỏe không?

4. 네. 안녕하세요? Khỏe, anh có khỏe không ?

5. … 입니다 Tôi là …

6.만나서 반갑습니다 Rất vui được làm quen

7. 안녕히 가세요: Tạm biệt (nói với người ra đi)

8. 안녕히 계세요; Tạm biệt (nói với người ở lại)

9. 수고하십니다 Xin chào ( nói với người đang làm việc)

수고하세요 Tạm biệt ( nói với người đang làm việc)

수고하셨어요 Cảm ơn đã giúp đỡ

10. 처음 뵙겠습니다 Tôi mới gặp bạn lần đầu

11. 또 뵙겠습니다 Hẹn gặp lại

12. 고맙습니다 ( 감사합니다) Xin cảm ơn

13. 천만에요 ( 괜찮아요) Đừng bận tâm

14. 어서오세요 Rất hân hạnh

15. 들어오세요 Xin mời vào

16. 앉으세요 Xin hãy ngồi xuống

17. 실레합니다 Xin lỗi ( vì đang làm việc gì đó)

실례했습니다 Xin lỗi ( vì đã làm việc gì đó)

실례하겠습니다 Xin lỗi ( vì việc làm của tôi)

18. 미안합니다 ( 죄송합니다) Tôi xin lỗi

19. 아니요, 괜찮아요) Không sao, ổn,

20. 여보세요! Xin chào ( gọi điện)

21. 시간이 다 됐습니다 Đã ( bắt đầu hoặc kết thúc)

22. 또봐요. Hẹn gặp lại ( nói lịch sự)

23. 그래요? Thật vậy sao ?

그래요. Thật vậy

Có thể thấy, việc học một số câu cơ bản trong tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn