[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Kinh tế” (P6)

Chủ đề: “Nhân sự, văn phòng”

1. 사무실 => văn phòng
2. 경리부 => bộ phận kế tóan
3. 관리부 => bộ phận quản lý
4. 무역부 =>  bộ phận xuất nhập khẩu
5. 총무부 => u bộ phận hành chính
6. 업무부 =>  bộ phận nghiệp vụ
7. 생산부 => bộ phận sản xuất
8. 컴퓨터 =>  máy vi tính
9. 복사기 => máy photocoppy
10. 팩스기 =>  máy fax

11. 전화기 => điện thoại
12. 프린터기 => máy in
13. 계산기 =>  máy tính
14. 장부 => sổ sách
15. 기록하다 => vào sổ / ghi chép
16. 전화번호 =>  sổ điện thoại
17. 열쇠,키 => chìa khóa
18. 여권 => hộ chiếu
19. 외국인등록증 =>  thẻ người nước ngoài
20. 백지 =>  giấy trắng

21. 월급 => lương
22. 출급카드 =>  thẻ chấm công
23. 보너스 => tiền thưởng
24. 월급명세서 =>  bảng lương
25. 기 본월급 => lương cơ bản
26. 잔업수당 =>  tiền tăng ca / làm thêm
27. 특근수당 => tiền làm ngày chủ nhật
28. 심야수당 =>  tiền làm đêm
29. 유해수당 => tiền trợ cấp độc hại
30. 퇴직금 => tiền trợ cấp thôi việc

31. 월급날 =>  ngày trả lương
32. 공제 =>  khoản trừ
33. 의료보험료 => phí bảo hiểm
34. 의료보험카드 => thẻ bảo hiểm
35. 공장c  => nhà máy / công xưởng
36. 사장 => giám đốc
37. 사모님 => bà chủ
38. 부사장 => phó giám đốc
39. 이사 =>  phó giám đốc
40. 공장장 =>  quản đốc

41. 부장 =>  trưởng phòng
42. 과장 => trưởng chuyền
43. 대리 => phó chuyền
44. 반장 => ban chang =>  trưởng ca
45. 비서 =>  thư ký
46. 관리자 =>  người quản lý
47. 기사 =>  kỹ sư
48. 운전기사 => lái xe
49. 근로자 => người lao động
50. 외국인근로자 =>  lao động nước ngoài

51. 연수생 =>  tu nghiệp sinh
52. 불법자 => người bất hợp pháp
53. 경비아저씨 =>  ông bảo vệ
54. 식당아주머니 => bà nấu ăn
55. 청소아주머니 => bà dọn vệ sinh
56. 일 => công việc
57. 일을하다 => làm việc
58. 주간 => ca ngày
59. 야간 =>  ca đêm
60. 이교대 =>  hai ca

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn