Sự khác biệt giữa “못” và “ㄹ 수 없다” trong tiếng Hàn

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, Học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Sự khác biệt giữa “못” và “ㄹ 수 없다” trong tiếng Hàn.

1. ~(으)ㄹ 수 없다

저는 기다릴 수 없습니다.
Tôi không thể chờ đợi

나는 그것을 믿을 수 없어.
Tôi không thể tin điều đó

나는 너를 이해할 수가 없어.
Tôi không thể hiểu nó

나는 더 이상 참을 수가 없어.
Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa

김치는 너무 매워서 먹을 수가 없어요.
Kim chi cay quá nên tôi không thể ăn được

글씨가 너무 작아서 읽을 수 없어요.
Chữ nhỏ quá nên tôi không thể đọc được

너무 바빠서 전화를 받을 수가 없었어.
Qua bận nên tôi không thể nhận điện thoại

2. ~지 못 하다

목이 아파서 말하지 못해요.
Vì đau cổ nên tôi không thể nói

제가 오늘은 학교에 가지 못해요.
Hôm nay tôi không thể đi học.

저는 감기에 결려서 집 밖에 나가지 못해요.
Vì bị cảm nên tôi không thể ra khỏi nhà.

저는 한글을 몰라서 이것을 읽지 못해요.
Vì không biết chữ Hàn nên tôi không thể đọc được cái đó.

이 옷은 작아서 입지 못해.
Cái áo này nhỏ quá nên tôi không thể mặc được.

바빠서 전화를 받지 못했어.
Vì bận nên không thể bắt máy.

2 ngữ pháp này được dùng giống nhau:

목이 아파서 말하지 못해요 = 목이 아파서 말을 할 수가 없어요
제가 오늘은 학교에 가지 못해요 = 제가 오늘은 학교에 갈 수가 없어요
저는 감기에 걸려서 집 밖에 나가지 못해요 = 저는 감기에 걸려서 집 밖에 나갈 수가 없어요

3. 차이점

Về sự khác biệt thì rất khó để phân biệt.

Nhưng theo 국립국어원 có giải thích :

+ ‘못’은 일반적으로 능력이 없음을 나타내고
+ ‘-ㄹ 수 없다’는 의도가 없음을 나타내지만 둘 다 능력이나 의도와 관계없이 상황이 그러하지 않음을 나타낼 수도 있습니다.

=> Khác nhau:

1. 못 : không có khả năng làm
2. ㄹ 수 없다 : không có ý đồ , ý định làm

Cả hai có thể xảy ra tình huống khác không liên quan đến “năng lực” hay “ý định”

=> Tóm lại 2 cấu trúc này đa số có thể dùng giống nhau

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn về “Sự khác biệt giữa “못” và “ㄹ 수 없다” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học ngữ pháp tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn