[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ sơ cấp tiếng Hàn “Tính từ + 게”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn trình độ sơ cấp “Tính từ + 게”

Dùng sau tính từ, có chức năng nói rõ về mức độ, trạng thái và ý nghĩa của hành động xảy ra tiếp theo. Thường dùng để bổ nghĩa cho động từ theo sau nó, có nghĩa: một cách, như bằng, đến mức

Cấu trúc:

사랑스럽다 = 사랑스럽 (một cách đáng yêu)

맛있다 = 맛있 (một cách ngon miệng)

Ví dụ:

– 그아이가 귀엽 웃어요: Cậu bé ấy cười (một cách) dễ thương

– 밥을 맛있 먹었어요: Ăn cơm (một cách) ngon lành

– 제품을 싸 샀어요: Tôi đã mua được hàng (giá rẻ)

– 기분이 서로 좋 얘기하세요: Hãy nói chuyện cho vừa lòng nhau

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn