[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ Sơ cấp “Động từ + (으)ㄹ께요”

Học tiếng Hàn – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp “Động từ + ()ㄹ께요”

Là đuôi từ kết thúc câu, biểu hiện một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, sự chắc chắn, một lời hứa, kế hoạch của người nói. Hay nói cách khác là đuôi từ kết thúc của cấu trúc câu chia ở thì tương lai gần. Có nghĩa: sẽ, chắc sẽ.

ㄹ께()

을께()

Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ) Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

하다 = 할 께(요) (Tớ sẽ làm)

먹다 = 먹을께(요) (Mình sẽ ăn)

Lưu ý:

* Chỉ đi với ngôi thứ nhất, tôi, chúng tôi, ta, chúng ta.

* Nó được dùng với động từ chỉ hành động và 있다, không dùng với tính từ.

Ví dụ:

- 제가 전화 할께요: Hãy để tớ gọi điện nhé
- 가다오면 연락 드릴께요: Đi về rồi tớ sẽ liên lạc lại
- 제가 그일을 할께요: Việc này tớ sẽ làm
- 시간이 되면 다시 올께요: Có thời gian mình sẽ đến

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn