[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ sơ cấp “Danh từ + 입니까”

Học ngữ pháp tiếng Hàn – Trình độ sơ cấp “Danh từ + 입니까”

 

Là cấu trúc nghi vấn, dạng câu hỏi của động từ “이다”. Có thể đi với các danh từ hoạc các từ để hỏi như: 언제, 어디, 얼마… Là đuôi từ kết thúc chia ở nghi thức lịch sự, trang trọng. Có nghĩa là: phải không, có phải là, là gì, .

Cấu trúc:

학생 = 학생 입니까? (Có phải là học sinh không?)
무엇 = 무엇 입니까? (Là cái gì vậy?)
언제 = 언제 입니까? (Bao giờ vậy?)

Ví dụ:

- 누가 민수 입니까?: Ai là Minsu?
- 집이 어디입니까?: Nhà cậu ở đâu?
- 사과 얼마입니까?: Táo giá bao nhiêu?
- 그 분이 선생님 입니까?: Anh ấy là giáo viên phải không?
- 이것이 무엇입니까?: Cái này là cái gì vậy?

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn