[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ sơ cấp: Danh từ + (이)나

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn “Danh từ + ()나”

Kết nối hai danh từ với nhau, biểu hiện sự lựa chọn. Có nghĩa là: hoặc là, hoặc.

이나

Dùng khi kết hợp với danh từ đi trước, có đuôi kết thúc là nguyên âm Dùng khi kết hợp với danh từ đi trước, có đuôi kết thúc là phụ âm

Cấu trúc:

커피 + 나 = 커피나

밥 + 이나 = 밥이나

Lưu ý:

* Trong trường hợp chỉ kết hợp với một danh từ đi trước nó, thì có nghĩa đây là sự lựa chọn không được mãn nguyện cho lắm. Có nghĩa: là… hay là, hay vậy thì.

– 더운데 수영이나 합시다: Trời nóng, hay là chúng ta đi bơi vậy

* Có khi kết hợp với số từ, biểu hiện sự ước lượng, có nghĩa khoảng, chừng.

– 돈이 얼마 남아 있어요?: Anh còn khoảng bao nhiêu tiền?

– 그 일은 몇일이나 걸려요?: Công việc ấy mất khoảng mấy ngày?

* Có khi kết hợp với các số từ biểu hiện sự ngạc nhiên, có nghĩa: những, tới, tới mức.

– 술을 다섯병이나 마셔요: Anh ta uống những năm chai rượu

– 하루에 12시간이나 일을 해요: Mỗi ngày làm việc những 12 tiếng

* Có khi kết hợp với danh từ, đại từ, có nghĩa là: cho dù, dù, bất cứ.

– 무슨일이나 다 해요: (Việc gì cũng làm)

– 누구 다 알아요: (Ai cũng biết)

– 아무거 주세요: (Cho tôi cái nào cũng được)

Ví dụ:

- 편지나 전화를 하세요: Hãy gọi điện hoặc viết thư đi chứ!
- 한국말이나 영어로 말 합시다: Hãy nói chuyện bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh!
- 커피나 차를 주세요: Cho tôi trà hoặc cà phê.
- 영어나 중국어를 공부하고 싶어요: Tôi muốn học tiếng Anh hoặc tiếng Hoa
- 미국이나 호주에 여행 가고 싶어요: Tôi muốn đi du lịch Mỹ hoặc Úc

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn