[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ Sơ cấp “Danh từ + 을/를”

Học tiếng Hàn Quốc – Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp” Danh từ + /를”

Là trợ từ đuợc đặt đằng sau danh từ khi danh từ đó đuợc dùng làm tân ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi “gì,cái gì”

Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên âm

Cấu trúc:

책:      책 + 을 = 책

사과:  사과 + 를 = 사과

Ví dụ:

- 한국어를 공부합니다: Tôi học tiếng Hàn
- 매일 신문을 봅니다: Tôi xem báo hàng ngày
- 저는 운동을 좋아합니다: Tôi thích thể dục
- 어머님이 과일을 삽니다: Mẹ mua trái cây

Lưu ý:

* Trong khẩu ngữ hoặc trong một số trường hợp, danh từ kết thúc bằng phụ âm thì “을” được đọc hoặc viết gắn liền với danh từ đó.

– 영활 보고 커필 마셨어요: Xem phim và uống cà phê

– 뭘 해요?: Làm cái gì đấy?

* Trong khẩu ngữ và văn viết thì “을” có khi bị lược bỏ không dùng tới.

– 영어() 잘 해요?: Anh có giỏi tiếng anh không?

– 밥() 먹었어요?: ăn cơm chưa?

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn