[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trình độ Sơ cấp “Danh từ +보다”

Trợ từ so sánh, đứng sau danh từ chỉ sự so sánh với danh từ đó, thường đi cùng với các từ , 많이, vv… Có nghĩa là: so với, so.

Trợ từ so sánh ‘-보다‘ (hơn so với) được gắn sau danh từ thứ hai sau chủ ngữ để so sánh danh từ đó với chủ ngữ. Trợ từ này thường đi kèm với ‘-‘ (hơn)’.

- 한국말이 영어보다 (더) 어려워요. Tiếng Hàn khó hơn tiếng Anh
- 개가 고양이보다 (더) 커요. Chó to hơn mèo
- 오늘은 어제보다 (더) 시원해요. Hôm nay mát mẻ hơn hôm qua

* Khi sử dụng ‘더’ mà không có 보다.

- 이게 더 좋아요. Cái này tốt hơn
- 한국말이 더 어려워요. Tiếng Hàn khó hơn
- 나는 사과가 더 좋아요. Tôi thích táo hơn

Cấu trúc:

수박보다 사과가 작아요 (Táo nhỏ hơn so với dưa hấu)

기차보다 비행기가 더 빨라요 (Máy bay nhanh hơn tàu hoả)

Lưu ý:

* Khi đi cùng với các động từ thì thường nhất thiết phải có các phó từ chỉ mức độ như , 많이, 조금

- 수박보다 사과를 많이 먹어요: Ăn nhiều táo hơn dưa
- 다른 사람보다 열심히 공부해요: Học chăm hơn người khác
- 농구보다 축구를 더 좋아해요: Thích bóng đá hơn bóng rổ

Ví dụ:

- 한국보다 베트남이 더 커요: Việt Nam lớn hơn Hàn Quốc
- 언니보다 동생이 더 예뻐요: Cô em đẹp hơn cô chị
- 형보다 동생이 키가 더 커요: Em trai cao hơn anh trai
- 오늘은 평일보다 많이 더워요: Thời tiết hôm nay nóng hơn ngày bình thường.

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn