[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Trạng từ kết thúc bằng 히

Các trạng từ kết thúc bằng 히

 1. 간단히: giản đơn
 2. 고요히: lặng yên, im lặng, lặng lẽ
 3. 과감히; quả cảm, dứt khoát
 4. 굉장히: khá, lớn
 5. 넉넉히: đầy đủ
 6. 단호히: chắc chắn
 7. 똑똑히: thông minh
 8. 면밀히: gần gũi
 9. 무사히: vô sự
 10. 묵묵히: lặng lẽ
 11. 순순히: ngoan ngoãn, có tính phục tùng
 12. 신속히: nhanh chóng
 13. 엄밀히: nghiêm túc, cẩn mật
 14. 엄숙히: nghiêm ngặt
 15. 완전히: hoàn toàn
 16. 용감히: dũng cảm
 17. 은밀히: riêng rẽ, kín đáo
 18. 정숙히: chín chắn
 19. 조속히: sớm trưởng thành, chín sớm
 20. 조용히: trật tự
 21. 철저히: triệt để
 22. 친절히: thân thiện
 23. 침착히: bình tĩnh

 Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn