[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Phó từ (p2)

Trong chuyên mục học Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Ngữ pháp tiếng Hàn – Phó từ (p2)

61 đến 70

61.시 : thành phố (호치민시, 대도시 , 소도시)

62.조용하다 : yên tỉnh (공원은 조용해요)

63.시끄럽다: ồn ào (그사람은 많이 시끄럽워요)

64.복잡하다: phức tạp (이 도시는 복잡해요)

65.택배: giao hàng (어제 택배를 보냈어요)

66.우표: con tem (편지를 보낼 때 우표를 붙여야 해요)

67.절대 : tuyệtt đối (그말은 절대 해서는 안됩니다)

68.거의 : hầu như,gần như (오늘 일이 거의 마무리 되었습니다)

69.매일 : mổi ngày (그녀가 매일 보고싶어요)

70.달마다: mổi tháng (세금을 달마다 내어야 합니다)

71 đến 80

71.조인(체결): đóng dấu (그 회사와 오늘 조인식(계약 체결)을 했습니다)

72.바라다: mong muốn (나는 그녀에게 바라는게 많습니다)

73.마당: cái sân (우리집은 마당이 넓어요)

74.교수 : giáo sư (그 교수는 학생을 잘 가르쳐요)

75.습관: tập quán (나라마다 습관이 달라요)

76.문화: văn hoá ((한국과 베트남은 문화가 비슷해요)

77.평일: ngày thường (평일에는 열심히 일해요)

78.손가락: ngón tay(손가락은 다섯개 입니다)

79.발가락: ngón chân(발가락도 다섯개 입니다)

80.섭섭하다 : buồn bực,tiếc nuối (그녀는 나에게 섭섭한 말을 했어요)

81 đến 90

81.서운하다 : tiếc nuối,buồn(그 말이 많이 서운했어요)

82.늘어나다: nhạt nhẽo (옷이 늘어 났어요)

83.안전하다: an toàn (이 비행기는 안전해요)

84.위험하다 : nguy hiểm ( 이 배는 위험해요)

85.참석하다 : tham gia (나는 오늘 회의에 참석했어요)

86.찬성하다 : tán thành (나는 그녀의 말에 모두 찬성했어요)

87.반대하다 :phản đối (나는 그사람의 의견을 반대합니다)

88.장점 : điểm mạnh (그녀의 장점은 아름다운 미소입니다)

89.단점 : điểm yếu (그사람의 단점을 알 수 없습니다)

90.절약 : tiết kiệm (절약을 해야 잘 살수 있습니다)

91 đến 100

91.소비: tiêu dùng,chi phí (그사람은 외식에 많은 소비를 합니다)

92.지출 : chi trả ( 이번달 지출이 수입보다 많습니다)

93.수입: thu nhập (나는 열심히 일해서 수입이 많이 늘었어요)

94.월급 : lương (이달 월급이 10% 올랐습니다)

95.주사: tiêm,chích( 애기들은 주사를 싫어해요)

96.생리 : ngày hành kinh (…)

97.통장 : sổ ngân hàng (저축 할려고 통장을 만들었어요)

98.도장 : con dấu(계약서에 도장을 찍었어요)

99.끈: sợi dây (이 모자는 끈이 없습니다)

100.손잡이: cái tay cầm,tay nắm(

101 đến 110

101.장식 : trang trí (집을 이쁘게 장식을 했어요)

102.수술 : phẩu thuật (그 사람은 많이 아파 수술을 했어요)

103.버릇이없다 : thói quen (그 애기는 버릇이 없어요)

104.대충: đại khái (그사람은 모든 일을 대충해요)

105.강의실: phòng nghe giảng (학생들이 강의실에 모두 모였어요)

106.플라스틱: nhựa (쇄는 플라스틱보다 강해요)

107.비닐: túi ni lông (과일을 비닐에 넣어 주세요)

108.금 : vàng (금은 은보다 비싸요)

109.은: bạc (금은 은보다 비싸요)

110.쉬: nghĩ nghơi

111 đến 120

111.지퍼 : dây kéo khóa (바지 지퍼가 내려 갔어요)

112.주머니: túi (주머니속에 동전이 많아요)

113.줄무늬: sọc vằn (그녀는 줄무늬 바지를 입었어요)

114.평소 : ngày thường ( 그녀는 평소에 분홍색옷을 입고 다녀요)

115.종교 : tôn giáo (나는 종교가 없어요)

116.기독교 : đạo cơ đốc(나는 기독교를 믿지 않아요)

117.불교: phật giáo (나는 불료를 믿어요)

118.예수: chúa jesu (기독교인은 예수를 믿어요)

119.중 ; hoà thượng(중은 스님을 낮춰서 부르는 말입니다)

120.스님 ; thầy tu (그 스님은 100일 기도를 올립니다)

 

Có thể thấy, việc học Phó từ tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

 

 Hỗ trợ học Hán Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn