[Ngữ pháp tiếng Hàn] – “Đuôi từ kết thúc câu”

a. Đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thuật) 

- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니다 
- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니다 
Đây là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo.

Ví dụ : 

가다 : đi 
Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 가- . Gốc động từ 가- không có 
patchim + ㅂ니다 --> 갑니다 
먹다 : ăn 
Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 먹- . Gốc động từ 먹- có 
patchim + 습니다 --> 먹습니다.

Tương tự thế ta có : 

이다 (là)--> 입니다. 
아니다 (không phải là)--> 아닙니다. 
예쁘다 (đẹp) --> 예쁩니다. 
웃다 (cười) --> 웃습니다.

b. Đuôi từ –ㅂ니까/습니까? (câu nghi vấn)

- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니까? 
- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니까? 
Đây cũng là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách 
sáo. Cách kết hợp với đuôi động từ/tính từ tương tự mục a.

c. Đuôi từ –아/어/여요 

-Đây là một đuôi từ thân thiện hơn đuôi 습니다/습니까 nhưng vẫn giữ được ý 
nghĩa lịch sự, tôn kính. Những bài sau chúng ta sẽ nhắc đến đuôi từ này 
chi tiết hơn. Khi ở dạng nghi vấn chỉ cần thêm dấu chấm hỏi (?) trong văn 
viết và lên giọng cuối câu trong văn nói là câu văn sẽ trở thành câu hỏi.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn