Ngữ pháp tiếng Hàn – Đuôi câu 고 싶다, 세요, 아/어 보다

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Đuôi câu 고 싶다, 세요, 아/어 보다

1) 고 싶다:

Đuôi từ ‘-고 싶다’ được sử dụng để thể hiện một mong muốn của chủ ngữ và được sử dụng với động từ hành động.

Chủ ngữ ngôi thứ nhất sử dụng ‘-고 싶다’ trong câu trần thuật, chủ ngữ ngôi thứ hai sử dụng trong câu hỏi.

Ví dụ:

– 사과를 사고 싶어요.

Tôi muốn mua táo.

– 커피를 마시고 싶어요.

Tôi muốn uống cà phê.

– 한국에 가고 싶어요.

Tôi muốn đi Hàn Quốc.

– 안나씨를 만나고 싶어요?

Bạn muốn gặp Anna hả?

– 어디에 가고 싶으세요?

Ông/bà muốn đi đâu?

Đuôi từ biểu hiện thì hoặc phủ định sẽ được kết hợp với ‘싶다’.

– 피자를 먹고 싶어요.

Tôi muốn ăn pizza.

– 피자를먹고 싶지 않아요.

Tôi không muốn ăn pizza.

* Lưu ý: Chủ ngữ trong câu là ngôi thứ ba số ít thì ta dùng ‘-고 싶어하다’

 

2) Đuôi từ kết thúc câu ‘-세요’ :

‘-세요’ là một đuôi từ kết thúc câu có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu là câu hỏi (-세요?) thì nó là dạng câu hỏi lịch thiệp hơn đuôi từ ‘-어요.’. Ngoài ra nó còn là câu mệnh lệnh khi không dùng dưới dạng câu hỏi.

(1) ‘-세요?’
Nếu được hỏi với ‘-세요?’ thì phải trả lời ‘-어요’ không được dùng ‘-세요’ để trả lời.

– 집에 가세요?

Ông/ bà/bạn đi về nhà à?

네, 집에 가요.

Vâng, tôi về nhà.

(2) ‘-세요.’ : Hãy ~

– 사과 주세요

Hãy đưa tôi quả táo.

안나를 만나세요.

Hãy gặp Anna.

 

3) Đuôi từ ‘-아/어/여 보이다’ : có vẻ…

Đuôi từ này thường đi với tính từ để diễn tả ý nghĩa “có vẻ như…”. Thì quá khứ của đuôi từ này là ‘-아/어/여 보였다.’

아 보이다 được dùng sau gốc động từ có nguyên âm ‘아/오’
– 옷이 작아 보여요.

Cái áo trông hơi nhỏ.

어 보이다 được dùng sau gốc động từ có nguyên âm ‘어/우/으/이’
– 한국음식이 맛있어 보여요.

Thức ăn Hàn trông có vẻ ngon.

여 보이다 được dùng sau động từ có đuôi ‘-하다’
– 그분이 행복해 보여요.

Anh ấy trông hạnh phúc quá.

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn về đuôi câu 고 싶다, 세요, 아/어 보다 đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Dạy Tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn