[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Động từ + (으)ㄴ/는 김에 “nhân tiện”, “tiện thể”

Trong chuyên mục học ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn chia sẽ đến các bạn bài học:

Ngữ pháp tiếng Hàn – Động từ + (으)ㄴ/는 김에 “nhân tiện”, “tiện thể”

Ý nghĩa: Nhân cơ hội làm vế thứ nhất thì làm luôn cả vế hai.

Có thể hiểu là: “nhân tiện”, “tiện thể” 

Động từ vế thứ nhất ở thời quá khứ thì : + (으)ㄴ 김에

Động từ vế thứ nhất ở thời hiện tại thì : + 는 김에 

Ví dụ:

친구 생일 선물을 사다 + 는 + 김 + 에 + 내 것도 하나 사다 
친구 생일 선물을 사는 김에 내 것도 하나 샀다.
Tiện mua quà sinh nhật cho bạn thì (đã) mua luôn của mình.
여기까지 온 김에 친구를 만나 보고 가야겠어요.
Đã tiện đến đây rồi thì phải gặp bạn rồi mới đi.
부엌 수리를 하는 김에 화장실도 고쳤어요.
Tiện sửa nhà bếp thì đã sửa luôn cả nhà vệ sinh.
이야기를 꺼낸 김에 하고 싶은 이야기를 다 해 버렸어요.
Nhận tiện kể chuyện thì đã kể ra hết chuyện muốn nói.
과일를 사러 슈퍼에 간 김에 아침에 먹을 빵도 샀다.
Tiện (đã) đi ra siêu thị mua hoa quả thì (đã) mua luôn bánh mỳ ăn sáng.

Bài tập:

1.청소하다/ 빨래도 하다.
2.한국어를 공부하다/ 한국 역사도 공부하고 싶다.
3.주방에 가다/ 물 한 잔 갖다 주세요.
4.빨래를 하다/ 내 것도 좀 해 주면 안 될까요?

Trả lời tham khảo:

1 청소를 한 김에 빨래도 했다.
2 한국어를 공부하는 김에 한국 역사도 공부하고 싶다.
3 주방을 간 김에 물 한 잔 갖다 주세요.
4 빨래를 하는 김에 내 것도 좀 해 주면 안 될까요?
5 페이스북을 들른 김에 한국어도 공부를 했다

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn