Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 01 “Đang trên đường tới/về…”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn cơ bản kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn (에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về…)

가다: đi ra xa người nói  (đi)
오다: đi lại gần (đến, tới) vị-trí người nói

1. 사무실에 가시는 길 이세요?
Có phải anh đang trên đường tới văn-phòng không ạ?
2. 아니오, 집에 가는 길이에요.
Không, tôi đang trên đường về nhà.
3. 지금 어디에 가는 길이세요?
Bây giờ anh đang đi đâu đấy ạ?
4. 집에 오는 길이에요.
Tôi đang trên đường về nhà.
5. 극장에서 오는 길이에요, 학교에서 오는 길이 아니에요.
Tôi đang trên đường từ nhà hát về, không phải từ trường về.
Lưu ý:
* 가시다 là dạng kính ngữ của 가다 (đi)
**가시다 => 가시는 (bỏ 다 thêm 는) là dạng tính từ thì hiện tại (hay định ngữ, bổ ngữ) của động từ 가시다 bổ nghĩa cho danh-từ đi liền sau nó (길, con đường).
=> 오는 길 (đường đến), 가는 길 = 가시는 길 (đường đi),…
***địa-điểm A + 에: “tới A/đến A”; địa-điểm A + 에서: “từ A”Bài tập 1: Hãy dịch các câu sau đây ra tiếng Việt
1. 어디에 바쁘게 가시는 길이세요?
2. 편지를 부치러 우제국에 가는 길이에요.
3. 은행에서 오는 길이 아니에요.Bài tập 2: Hãy dịch các câu sau sang tiếng Hàn
1. Có phải anh đang trên đường tới sân bay không?
2. Không, tôi đang trên đường tới văn phòng.
3. Chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện.
4. Anh có thể gửi giúp bức thư này cho tôi trên đường tới trường được không?
Có thể thấy, việc học tiếng Hàn cơ bản qua mẫu câu (에/에서) 가는/오는 길이다 (đang trên đường tới/về…) đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.
Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn