Ngữ pháp tiếng Hàn – Cấu trúc (으)ㄴ/는/ㄹ 줄 알다

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Cấu trúc (으)ㄴ/는/ㄹ 줄 알다

1) Trường hợp 1 các bạn hiểu ở đây là : ‘cái việc này’ biết/không biết. 

Nó giống như “(으)ㄴ/는/ㄹ 것”

 *Thời quá khứ thì dùng:()ㄴ줄 알다/모르다

사람들이 충효 씨가 떠난 줄 몰라요.
(Mọi người không biết là Chung Hyo ‘đã’ dời khỏi)

비가 온 줄 몰랐어요.
(Tôi đã không biết là ‘đã’ mưa)

*Thời hiện tại thì dùng : 알다.

친구들은 지금 내가 농담하는 줄 아는구나.
Ra là các bạn nghĩ là mình đang nói đùa à

*Thời tương là thì là : () 알다/모르다.

비가 올 줄 모르고 우산을 안 가지고 왔어요.
Không biết ‘sẽ’ mưa nên đã không đem theo ô.

길이 이렇게 막힐 줄 모르고 늦게 출발했어요.
Không ngờ là đường ‘sẽ’ tắc như thế này nên đã xuât phát muộn.

2) Trường hợp 2: Có “biết(khả năng)” làm cái gì đó không.

Ở trường hợp này chúng ta chỉ có thể sử dụng “Động từ + (으)ㄹ 줄 알다/모르다.

-기타를 칠 줄 알아요?
(Có biết chơi đàn ghita không?

– 운전을 할 줄 모르니까 불편해요.
(Vì không biết lái xe nên rất bất tiện)

– 남을 도울 줄도 알아야지요.
(Phải biết giúp đỡ người khác chứ)

* Lưu ý:

=> Đối với danh từ dùng : 알다/모르다

오늘이 아버지의 생신인 줄 전혀 몰랐어요.
Hôm nay con đã không biết là ngày sinh nhật bố.

그 사람이 선생님인 줄 몰랐어요.
Không ngờ người đó lại là giáo viên.

=> Đối với tính từ dùng : () 알다/모르다

그 회사의 직원들이 그렇게 친절한 줄 몰랐어요.
Tôi không ngờ rằng nhân viện công ty đó tử tế vậy.

어제 만나 여자가 그렇게 예쁜 줄 몰랐어요.
Cô gái hôm qua gặp không ngờ đẹp như vậy.

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn về cấu trúc (으)ㄴ/는/ㄹ 줄 알다 đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn