[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc Danh từ 에다가

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn chia sẽ đến các bạn bài học:

Ngữ pháp tiếng Hàn – Cấu trúc Danh từ 에다가

Danh từ –에다가

Cấu trúc câu này có ý nghĩa : ‘thêm vào’, ‘cho vào’ cái danh từ đứng ở vế trước nó.

Ví dụ:

커피에다가 설탕을 넣었어요.
(Đã ‘bỏ/cho’ đường vào cafe)

창문 옆에다가 이 화분을 놓으세요.
(Hãy đặt chậu hoa ‘vào’ cạnh cửa sổ)

* Lưu ý:

-DT + 에 다가 có thể viết ngắn ngọn là: ‘-에, -에다’
먼저 여기에다 이름을 쓰세요.

Viết tên vào đây trước đi ạ.
가방에다 옷을 넣으세요.

Cho áo vào trong cặp đi ạ.
– Nếu mà Danh Từ đứng trước -에 다가 mà có từ như chỉ địa điểm: 여기, 거기, 저기 có thể viết ngắn gọn là: Danh từ + 다가

Ví dụ:

먼저 여기다가 이름을 쓰세요.
(Trước tiên hãy viết tên ‘vào’ đây)

학교 사무실에다 전화합니다.
(Gọi điện thoại vào văn phòng trường học)

어디다가 지갑을 두었는지 생각이 안 나요.
(Đặt cái ví ở đâu mà giờ không nhớ)

=> Nếu bạn nào không nhớ được thì cứ dùng DT+ 에 다가 cho chắc ăn.

**Bài tập:

Các bạn sử dụng cấu trúc trên để hoàn thành câu và nhớ  DỊCH TIẾNG VIỆT:

• 공책… 글씨를 씁니다.
• 책꽂이… 책을 꽂습니다.
• 주머니… 손을 넣어요.
• 냉장고… 과일을 넣었어요.
• 책상 위… 사전을 놓았어요.
• 빵… 버터를 바릅니다.

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự Học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn