[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cách sử dựng “Hậu tố 이”

Có nhiều trường hợp gắn với hậu tố 이.

Khi âm cuối của gốc tính từ có 받침 là ㅂ thì bỏ ㅂ thêm vào 이. Cụ thể là:

곱다 à 고 (tốt đẹp)                                  쉽다 à 쉬 (dễ)

가볍다 à 가벼(nhẹ nhàng)                      새롭다 à 새로(mới)

외롭다 à 외로(cô đơn)                           탐스럽다 à 탐스러(quyến rũ)

 Đối với một số tính từ không có 하 thì chỉ việc bỏ 다 và thêm 이 vào. Cụ thể là:

같다 à 같                                                 길다 à 길(dài)

깊다 à 깊 (sâu sắc)                                  없다 없(hết)

 Đối với một vài từ lặp (từ kép) thì chỉ việc thêm 이 vào sau nó. Cụ thể là:

곳곳 à 곳곳 (nơi nơi, mọi nơi)                           번번 à 번번 (mọi lúc)

쌍쌍 à 쌍쌍                                                         집집 à 집집 (mọi nhà)

 Có một vài trạng từ gốc vẫn có thể thêm 이 vào mà vẫn giữ nguyên vai trò trạng từ. Như:

일찍 à 일찍                                             더욱 à 더욱

– Khi âm cuối của gốc tính từ có 받침 là ㅅ thì chỉ việc thêm 이 vào:

깨끗 à 깨 (sạch sẽ)                                  꼿꼿 à 꼿꼿(thật thà)

따듯 à 따듯(ấm áp)                                 방긋 à 방긋(tức cười)

Ví dụ:

– 그녀는 어떤 가정에서인지 잘 고이 자란 것같군요. Có lẽ cô ấy đã lớn lên trong yên bình tại một gia đình nào đó

– 그분의 도움에 깊이 감사하고 있어요. Tôi biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của anh ấy

Tư học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn