Ngữ pháp tiếng Hàn – ㄹ걸(요) : có lẽ, chắc là…

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Ngữ pháp tiếng Hàn – ㄹ걸(요) : có lẽ, chắc là…

1. Cấu trúc này cũng là một trong cấu trúc dùng để dự đoán, mang nghĩa là “có lẽ”, chắc là”… 

저 소리는 피아노 소리일걸요.

Tiếng kia chắc là tiếng đàn piano

이 신발은 너무 커서 못 신을걸요.
Giầy này to lắm chắc bạn không đi vừa đâu

내일 떠난다니 지금쯤 준비하고 있을걸요.
Nói là ngày mai đi thì chắc giờ này đang chuẩn bị.

2. Nói về việc đã xảy ra với một chút hối hận hoặc tiếc nuối. 

그런 줄 알았더라면 공부를 더 해둘걸요.
Nếu biết như vậy thì đã chăm học thêm một chút nữa

일찍 갔더라면 그 책을 살 수 있었을걸
Nếu đi sớm thì đã có thể mua được quyển sách đó

***Bài tập: Làm và dịch ra Tiếng Việt 

1. 차라리 만나지 않은 편이 (낫다)
2. 이번 경기에서 우리 학교가 꼭 (승리하다)
3. 그때 그를 좀 더 (도와줬다)
4. 비가 오기 전에 (떠났다)
5. 그 반지는 꽤 (비싸다)

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn – ㄹ걸(요) : có lẽ, chắc là… đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn