Lớp trung cấp 3 – Buổi 2 (khóa 9/9/2014)

  • Blog
  • 2,051 lượt xem

Phần nghe:

Phần 1

Phần 2

Giáo viên hướng dẫn: Cô Linh

Số lượng học viên: 05

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn