Hội thoại tiếng Hàn – “Trường đang theo học, cấp bậc đang học”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – “Trường đang theo học, cấp bậc đang học”

Anh học ở trường đại học nào ?
어느 대학교에 다닙니까?

Anh học trường nào ?
어느 학교에 다니지요?

Anh học ở đâu ?
어느 학교에 다닙니까?

Tôi đang học ở Đại học Quốc gia Seoul.
국립서울대학교에 다닙니다.

Tôi đang học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
국립하노이대학교에 다닙니다.

Tôi đang học trung học.
지금 고등학교에 다닙니다.

Anh đang học năm thứ mấy ?
몇 학년이에요? (대학생)

Anh đang học lớp mấy ?
몇 학년이에요? (초,중,고등학생)

Tôi học trường đại học năm đầu tiên( năm thứ 1).
대학교 1학년입니다.

Tôi là sinh viên đại học năm thứ 2.
대학교 2학년입니다.

Tôi là sinh viên đại học năm thứ 3.
대학교 3학년입니다.

Tôi là sinh viên đại học năm thứ 4.
대학교 4학년입니다.

Tôi học lớp 12.
12 학년입니다.

Ngành học chuyên môn
전공을 말할 때

Anh đang học ngành gì ?
무엇을 공부하고 있습니까?

Môn chính của anh là gì ?
전공이 무엇입니까?

Anh học cái gì ở trường đại học ?
대학교에서 무엇을 공부했습니까?

Môn chính của anh ở trường đại học là gì ?
대학교에서 무엇을 전공했습니까?

Môn phụ của anh ở trường đại học là gì ?
대학 때 부전공은 무엇이었나요?

Tôi học chuyên ngành ngôn ngữ.
언어학을 전공합니다

Tôi học chuyên sử.
역사학을 전공합니다

Môn chính (phụ) của tôi là toán.
제 전공(부전공)은 수학입니다.

Tôi đi chuyên môn về luật ở cả hai cấp đại học và sau đại học.
학부와 대학원에서 법률을 전공했습니다.

Tôi chuyên môn về lý.
물리학을 전공했습니다.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn về chủ đề “Trường đang theo học, cấp bậc đang học” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn