Hội thoại tiếng Hàn – “Hỏi về tánh tình”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – “Hỏi về tánh tình”

자신의 성격이 어떻다고 생각해요?
Anh nghĩ tánh của anh như thế nào ?

당신의 성격은 어떠세요?
Tánh của bạn như thế nào ?

당신의 약점은 무엇입니까?
Yếu điểm của anh là gì ?

당신의 장점은 무엇입니까?
Ưu điểm của anh là gì ?

당신은 친구를 쉽게 사귑니까?
Anh có dễ dàng kết bạn không ?

자신이 외향적이라고 생각합니까,내향적이라고 생각합니까?
Anh nghĩ anh là người thế nào, hướng ngoại hay hướng nội ?

저는 매사에 낙천적입니다.
Tôi lạc quan trong mọi chuyện.

저는 다정한 편인 것 같아요.
Tôi nghĩ là tôi (rất) thân thiện.

친구들은 제가 언제나 명랑하다고 합니다.
Các bạn tôi nói rằng tôi luôn tươi cười.

예전보다 휠씬 사교적입니다.
Tôi bây giờ cởi mở hơn trước nhiều.

누구와도 협력할 수 있습니다.
Tôi có thể hợp tác với tất cả mọi người.

저는 제 자신이 섬세하면서도 대담하다고 생각합니다.
Tôi nghĩ là tôi nhạy bén và can đảm.

성격이 비관적인 편입니다.
Tôi là người hay bi quan.

별로 사교적이지 못합니다.
Tôi không quảng giao cho lắm.

소극적인 편입니다.
Tôi có khuynh hướng thu mình lại.

상당히 보수적입니다.
Tôi khá là bảo thủ.

저는 덜렁대는 편입니다.
Tôi không cẩn thận.

저는 때때로 수다스럽지요.
Tôi thỉnh thoảng nói nhiều.

제가 외향적인지 내향적인지 잘 모르겠습니다.
Tôi cũng không biết chắc rằng mình là người cởi mở hay kín đáo nữa.

대부분의 사람들은 제가 수줍움을 탄다고 합니다.
Nhiều người nói rằng tôi hay e thẹn.

Có thể thấy, việc học hội thoại tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn