Hội thoại tiếng Hàn về Gia đình bạn có mấy người?

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn về Gia đình bạn có mấy người ?

Mục tiêu bài học:

Ôn tập và áp dụng nói số.

Hiểu và áp dụng động từ “있다/없다”.

Ôn tập động từ “이다/아니다”.

1. ÔN TẬP

SỐ TỪ THUẦN HÀN

하나 một
둘 hai
셋 ba
넷 bốn
다섯 năm
여섯 sáu
일곱 bảy
여덟 tám
아홉 chín
열 mười
열하나è열한 11
열둘è열두12
열셋è열세 13
열넷è열네 14
열다섯 15
열여섯 16
열일곱 17
열여덟 18
열아홉 19
스물 è 스무 20

SỐ TỪ HÁN HÀN

일  một
이  hai
삼  ba
사  bốn
오  năm
육  sáu
칠  bảy
팔  tám
구  chín
십  mười
십일 11
십이 12
이십 20
이십일 21
삼십 30
삼십일 31

ÔN TẬP TỪ VỰNG

수업: tiết học
시작하다: bắt đầu
구내식당: căn tin
도서관: thư viện
생일파티: tiệc sinh nhật
하다: làm
점심: bữa trưa
먹다: ăn
알다: biết
좋다: tốt
좋아하다: thích
오다: đến
가다: đi
있다: có
없다: không có
공부하다: học

2. HỘI THOẠI MẪU

미나: 가족이모두몇명이에요? (Gia đình bạn có tất cả mấy người?)

란: 네명이에요. (Gia đình tôi có 4 người)

아빠,엄마, 오빠와나예요. (Bố, mẹ, anh trai và tôi)

미나: 내가족도네명이에요. (Gia đình tôi cũng có 4 người)

나는오빠가없어요. (Tôi không có anh trai)

언니가한명있어요. (Tôi có một chị gái)

Có thể thấy, việc học “hội thoại tiếng Hàn về Gia đình” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn