Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Số vòng, số bội”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Số vòng, số bội”

Lương được trả mỗi tháng 1 lần.
월급은 1달에 1번 지급된다.

Tôi đã cố gắng liên hệ với anh 2 lần trong buổi sáng.
아침에 너에게 연락을 두 번 시도했다.

Anh ta phạm 1 lỗi tới 3 lần.
그는 같은 실수를 세 번 했다.

Uống 2 viên 3 lần một ngày.
하루에 두 알씩 세 번 복용하세요.

Quyển sách này dày gấp đôi quyển kia .
이 책은 두께가 저 책의 두 배이다.

Cái này lớn gấp 2 lần cái kia, phải không ?
이것은 저것의 두 배 크기죠?

Cô ấy kiếm được gấp 4 lần tôi (làm).
그녀는 나보다 네 배가 많은 돈을 번다.

Tuổi tôi gấp đôi tuổi cô.
나는 당신보다 나이가 두 배이다.

Sản lượng gấp 3 lần 20 năm trước.
생산은 20년 전의 세 배이다.

Kích thước của ngôi sao bằng 4 lần trái đất.
그 별은 지구 크기의 네 배이다.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn về chủ đề “Số vòng, số bội” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn