Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về thời tiết”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về thời tiết”

Thời tiết hôm nay thế nào ?
오늘은 날씨가 어때요?

Bên ngoài trời ra sao ?
바깥 날씨가 어때요?

Thời tiết ngày mai sẽ thế nào nhỉ ?
내일 날씨가 어떨까요?

Dự báo thời tiết hôm nay ra sao ?
오늘 일기 예보는 어떤가요?

Chúng ta không thể tin vào dự báo thời tiết được.

일기 예보는 정말 믿을 수가 없어요.

Lại một lần nữa nhân viên khí tượng nói sai.
또 일기 예보가 빗나갔군요.

Khi trời đẹp, Thời tiết xấu
날씨가 좋을 때,날씨가 나쁠 때

Hôm nay là một ngày đẹp trời.(Hôm nay trời đẹp)
오늘은 날씨가 좋군요.

Hôm nay trời ấm.
오늘은 날씨가 따뜻하군요.

Hôm nay trời đẹp, phải không ?
오늘은 좋은 날씨죠?

Trời hôm nay nắng ấm và đẹp, phải không ?
따뜻하고 좋은 날씨죠?

Một ngày đẹp trời và mát mẻ, phải không ?
서늘하고 기분 좋은 날씨죠?

Tôi hy vọng là trời cứ như thế này.
이런 날씨가 계속되면 좋겠는데요.

Tôi mong thời tiết này sẽ kéo dài trong vài hôm.
이런 날씨가 며칠간 계속되면 좋겠네요.

Thật là một ngày đẹp trời!
아주 좋은 날씨야!
Hôm nay trời có vẻ khó đoán.
오늘은 날이 흐릴 것 같군요.

Những ngày này thời tiết thật khó (đoán) dự báo.
요즈음 날씨는 예측할 수가 없군요.

Thời tiết xấu thật, phải không ?
지독한 날씨죠?

Tôi chán thời tiết này quá!
이런 날씨는 이제 지겨워요.

Tôi hy vọng trời sẽ lại trong.
개었으면 좋겠네요.

Thời tiết mới phức tạp làm sao, trời đang đẹp lại đổ mưa.
참 종잡을 수가 없는 날씨군요. 갰다가는 또 소나기가 오고요.

Có thể thấy, việc học hội thoại tiếng Hàn “Hỏi về thời tiết” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn