Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về thời gian”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn chia sẽ đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn về chủ đề “Hỏi về thời gian”

Bây giờ mấy giờ ?
지금 몇 시입니까?

Đồng hồ anh mấy giờ rồi vậy?
당신 시계로는 몇 시입니까?

Đồng hồ anh chính xác không ?
정확한 시간을 아십니까?

Bây giờ là 9 giờ sáng .
오전 9시입니다.

Bây giờ là 8 giờ 15 sáng .
오전 8시 15분입니다.

Bây giờ là 1 giờ rưỡi chiều.
오후 1시 반입니다.

Bây giờ là 7 giờ kém 15 tối.
저녁 7시15분 전입니다.

Bây giờ là 10 giờ kém 15.
10시의 15분 전입니다.

Bây giờ là 12 giờ rưỡi.
12시 반입니다.

Gần 6 giờ rồi.
여섯 시가 다 돼 갑니다.

Bây giờ là 2 giờ 15 phút.
2시 15분입니다.

Đã 11 giờ rồi.
벌써 11시가 다 돼 가요.

Bây giờ khoảng 9 giờ rưỡi.
9시 반쯤 됐습니다.

Mới 6 giờ thôi.
막 6시가 넘었습니다.

Đồng hồ tôi là 1 giờ 15.
제 시계로는 1시 15분이에요.

Mới quá 3 giờ một chút.
3시를 약간 지났습니다.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn về chủ đề “Hỏi về thời gian” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn