Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về kiểm tra đồng hồ”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Hỏi về kiểm tra đồng hồ”

Đồng hồ anh có đúng giờ không ?
당신 시계는 잘 맞나요?

Đồng hồ của anh đúng chứ ?
당신 시계가 맞습니까?

Đồng hồ tôi khá là chính xác.
내 시계는 매우 정확합니다.

Chỉnh đồng hồ của anh theo cái của tôi đi.
당신 시계를 내 것에 맞추세요.

Đồng hồ của tôi đi sớm 3 phút.
제 시계는 3분 빨라요.

Có lẽ đồng hồ của tôi đi nhanh một chút.
제 시계가 약간 빠를 거예요.

Có lẽ đồng hồ của anh đi chậm một chút.
당신 시계가 느린 것 같군요.

Đồng hồ của tôi đi chậm 3 phút.
제 시계는 3분 늦습니다.

Xin lỗi. Tôi không có đồng hồ.
미안합니다. 시계가 없어서요.

Chắc đã phải trưa rồi.
정오쯤 되었을 겁니다.

Xin người khác dành thời gian
시간 할애를 청할 때

Chiều nay anh có thời gian không ?
오후에 시간 있으세요?

Anh có thể cho tôi một phút chứ ?
잠시 시간을 내 주시겠습니까?

Anh có thể dành cho tôi được bao lâu ?
얼마나 시간을 내 주시겠습니까?

Mấy giờ thì tiện nhất cho anh ?
몇 시면 가장 좋을 까요?

Tôi không có giờ để lãng phí.
낭비할 시간이 없습니다.

Chúng tôi không có nhiều thì giờ.
시간이 얼마 없습니다.

Không còn nhiều giờ đâu .
시간이 얼마 없습니다.

Sẽ không có thì giờ để mất.
한가할 겨를이 없습니다.

Tôi đang vội.
시간이 급합니다.

Hôm nay tôi bận.
오늘은 바쁩니다.

Tôi cần có thêm thì giờ.
좀더 시간이 필요합니다.

Cho tôi thêm một ít lâu nữa được không ?
시간을 더 주실래요?

Nó cần phải có thời gian.
시간이 걸릴 거예요.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn hỏi về “Kiểm tra đồng hồ” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn