Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Học vị, thời đi học”

Trong chuyên mục Tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Học vị, thời đi học”

Anh đã đậu bằng cấp nào ?
어떤 학위를 가지고 있습니까?

Anh đã được học vị nào chưa ?
학위를 받은 것이 있습니까?

Tôi có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.
경영학 학사 학위를 가지고 있어요.

Tôi có bằng Thạc sĩ về điện tử.
전자공학 석사 학위가 있어요.

Tôi đậu tiến sĩ tại Trường đại học Quốc gia Hà Nội.
국립하노이대학교에서 박사 학위를 받았습니다.

Anh có là thành viên của một câu lạc bộ nào ở trường không ?
학교에선 어떤 동아리에 속해 있었습니까?

Anh có tham gia vào câu lạc bộ ở trường trung học không ?
고등학교 때 클럽 활동에 관계 했습니까?

Tôi là thành viên của câu lạc bộ tiếng Anh.
영어 클럽 회원이었습니다.

Tôi rất thích những ngày đi học của mình.
학창시절을 즐겁게 보냈습니다.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ những ngày ở trường đại học.
학창대학 시절의 좋은 추억을 많이 가지고 있어요.

Tôi đã không học chăm chỉ khi tôi học ở đại học.
대학때 그다지 열심히 공부하지 않았습니다.

Môn tôi thích là xã hội học.
내가 좋아하는 과목은 사회학이었습니다.

Tôi không dư dã thời là sinh viên. (Thời sinh viên tôi rất nghèo)
학창시절에는 가난했습니다.

Có thể thấy, việc học tiếng Hàn về chủ đề “Học vị, thời đi học” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn