Hội thoại tiếng Hàn – Chủ đề “Chơi Gôn”

Trong chuyên mục học tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn về chủ đề “Chơi Gôn”

Anh có thích chơi gôn không ?
골프 치는 것을 좋아하세요?

Tôi chơi gôn một ít thôi.
골프를 칩니다.

Tôi chơi gôn vào cuối tuần.
주말이면 나는 골프를 칩니다.

Sau giờ làm việc tôi thường vào sân để dợt gôn.
일이 끝나면 연습장에 골프 연습을 하러 갑니다.

Tôi thích chơi gôn nhưng tôi không giỏi môn này.
골프를 좋아하기는 하지만, 잘하지는 못해요.

Tôi không bao giờ chơi gôn.
골프를 보지 못했습니다.

Quần vợt (tennis)
테니스에 대하여 말할

Anh có giỏi quần vợt không ?
테니스를 치세요?

Tôi thường chơi tennis với bạn tôi vào thứ bảy.
보통 토요일이면 친구들과 테니스를 칩니다.

Anh không thể thắng tôi ở môn tennis.
테니스에서 당신은 나를 이길 없어요.

Tôi thích chơi tennis nhưng tôi lại chơi kém.
테니스를 아주 좋아하지만 잘하지는 못합니다.

Chúng ta chơi bây giờ chứ ?
지금 게임 할까요?

Chúng ta đánh đơn hay đánh đôi ?
싱글로 할까요, 더블로 할까요?

Chúng ta nên chơi bao nhiêu bàn ?
승부로 할까요?

Hãy chơi ba bàn.
3 승부로 합시다.

Hãy giao banh bằng cách tung lên.
토스로 서브를 정합시다.

Anh và tôi là bạn cùng chơi.
당신과 나는 조입니다.

Bây giờ tới phiên anh giao banh
이번 서브는 당신 차례입니다.

Có thể thấy, việc học giao tiếp tiếng Hàn về chủ đề “Chơi Gôn” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn